I 2014 ble SISU Hest & Husdyr etablert som egen avdeling under SISU Produkter AS, der tanken var å selge innredning til hest/stall og storfe/fjøs. Dette basert på samme filosofi som ved traktorredskaper, nemlig å importere salgsvarer rett fra produsent med enerett for Norge. Det viste seg etter kort tids drift at det ville være en stor fordel å også kunne tilby komplette fjøs- og stall-løsninger, så veien til å bygge «nøkkelferdige» bygninger var kort. Etter hvert har også redskapshus kommet inn i porteføljen. Per i dag er det derfor tre hovedgrupper innen SISU Hest & Husdyr, nemlig bygg, storfeutstyr og hesteutstyr. Avdelingen er i stor vekst, med god økning innen alle tre hovedgrupper.