Sisu Hest og Husdyr leverer spalt fra Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik (TCT) i Danmark.

Vi leverer elementspalter fra 90 til 400 cm med forskjellige åpnings- og bjelkebredder. Dersom det er behov for å kjøre på spaltene kan det fås kjørespalter dimensjonert til enten 3, 5 eller 12 tonn akseltrykk.

Pris fås på forespørsel.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.