Innredning til storfe: slik får du et velfungerende fjøs

Riktig innredning til storfe er viktig for å skape et sikkert og funksjonelt fjøs. Storfeinnredning kan i utgangspunktet virke ganske enkelt – men du har mange muligheter til å tilpasse løsningene etter dine behov!

Innredning er uunnværlig for å sikre gode forhold i fjøset, både for mennesker og husdyr. Dette er en stor investering, men dersom du sørger for å velge riktig storfeinnredning fra første stund, unngår du å måtte bytte den ut etter kort tid. Slik kan du spare penger i det lange løp.

God storfeinnredning gir mange fordeler:

Innredning til storfe er i seg selv relativt ukomplisert, og består i grove trekk av:

  • Fronter (fangfront, nakkebom, diagonalfront, bøylefront eller fikseringsfront)
  • Liggebås skiller
  • Bingeskiller
  • Grinder (faste og svingbare, hevbare, flyttbare eller med teleskop)
  • Tilbehør

Det er sammensetningen av disse komponentene som kan utgjøre en stor forskjell for deg og kyrne dine!

Trenger du innredning til fjøset?
Sisu Hest & Husdyr leverer innredning til storfe fra Dan Egtved – en veletablert dansk leverandør med mange års erfaring og høy kompetanse på området. Se hele vårt utvalg innen innredning til storfe her.

Skap god flyt i fjøset
Innredning skal sørge for at de ulike husdyrene holder seg innenfor bestemte områder i fjøset. Bonden har mulighet til å gruppere okser, unge okser, kyr og kviger adskilt i separate binger – noe som eksempelvis gjør det lettere å fôre på riktig måte.

Gode løsninger gjør det dessuten enkelt for bonde og avløser å komme til der det trengs. Dette gjelder også for dyrene; har du kyr som skal ut på beite, skal det være enkelt å slippe dem ut.

Vi anbefaler å lage en god plan for dyreflyt i fjøset før innredningen skal lages. På den måten sikrer du at innredningen møter dine behov når det kommer til funksjonalitet!

Sikkerhet for folk og storfe

Som bonde er du avhengig av å kunne håndtere husdyrene på en sikker måte. Du skal raskt kunne komme deg ut ved en eventuell nødsituasjon, uten at det finnes noe risiko for å bli låst inne i en binge sammen med dyr som potensielt kan skade deg.

Sikkerhet for dine kyr er minst like viktig! Dersom det er dyr som trenger spesialbehandling, er det gunstig å ha en egen binge tilgjengelig for disse. Slik blir det tryggere for dyret, og enklere for deg å pleie det. Innredningen må selvsagt også være holdbar; dersom husdyrene skader seg, kan de i verste fall dø eller måtte avlives.

Økonomisk gunstig for bonden:
De fleste bønder ønsker nok å produsere mest mulig, samtidig som kostnadene holdes nede. I den sammenheng er det viktig å ha kontroll på både storfe og ressursene som brukes. Med de riktige løsningene passer du på at alle kyr får den mengden vann og fôr de trenger, uten at det sløses med ressursene.

Bingestørrelse er noe annet du bør tenke på. Har du for store binger i forhold til dyrenes størrelse og behov, betyr dette at du ikke får utnyttet plassen i fjøset til det fulle. Dette betyr bortkastet areal, og færre inntjeningsmuligheter. Bingene må riktignok være store nok, da dette er regulert gjennom lovverket.

Storfeholdforskriften: krav til storfehold:

Det finnes noen krav til storfehold, som må følges av alle som driver med hold av storfe. Forskrift om hold av storfe skal sikre at dyrevelferden ivaretas ved å legge til rette for trivsel og god helse hos storfe.

I forskriften reguleres blant annet minimumsstørrelse på bingene og komfort på kyrnes liggeplasser. Disse er riktignok kun to av kriteriene du må tenke på når du velger din innredning. Mer informasjon om dette finner du i Mattilsynets veileder til forskrift om hold av storfe.

 

Skreddersydd innredning til ditt fjøs:

Trenger du innredning til nytt fjøs eller skal bytte ut innredningen i det eksisterende fjøset ditt? Vi i Sisu Hest & Husdyr hjelper deg gjerne. Hos oss kan du få komplette løsninger som passer til fjøs og kyr av alle størrelser.Det er ikke noen standardmål på produktene vi leverer – vi skreddersyr innredningen til hver enkelt kunde.

Vi har justerbare fangfronter som gir økt fleksibilitet:

Spisefrontene er en viktig del av innredning til storfe. Her finnes det en rekke ulike varianter, deriblant fangfronter. En fangfront gjør det mulig å låse fast kyr ved fôrbrettet, slik at de blir stående fast til du slipper dem ut.

En av situasjonene der fangfronter kan være spesielt nyttig er når du trenger å få tak i et spesifikt dyr. Tømmer du ut litt kraftfôr, kan du være sikker på at dyrene dine vil skynde seg fram til fôrbrettet!

Sisu Hest & Husdyr har fjørbelastede fangfronter som er justerbare. Disse kan du justere selv, uten å bruke verktøy. En fordel med dette er at du har fleksibilitet til å bruke bingen lenger. Du kan helt enkelt justere bingen etter hvert som puljen vokser og blir større. Med dette kan du både spare tid og penger.

Fangfronter etterspørres stadig mer av våre kunder, spesielt til kyr og ungdyr. Til okser prioriteres det gjerne å ha flere spiseplasser, og da fangfronter er mer plasskrevende velges dette noen ganger bort i binger som er ment for kun okser. Tenk på hva slags dyr du har, og velg løsninger som passer til ditt fjøs!

Detaljert planlegging og tett oppfølging:

Vi i Sisu Hest & Husdyr har fokus på å være tett på deg som kunde. Våre kunder følges opp av en eller to av våre dyktige medarbeidere. Disse holder i prosjektet fra start til slutt, noe som gjør prosessen enklere for deg.

Vår leverandør produserer gode og detaljerte tegninger av innredningen din. Et meget praktisk tiltak som hjelper oss med å visualisere hvordan fjøset kommer til å se ut.

 

Tilpass din storfeinnredning med tilbehør:

Du har mange valgmuligheter når det kommer til tilbehør til fjøset! Med riktig tilbehør skaper du de beste forholdene for dine kyr.

Gummimatter i liggebåsen gjør det mer komfortabelt for dine kyr. Det er krav om at kyr skal ha mykt underlag. Og et dyr som har det bra, vokser også mer og produserer bedre!

Det finnes ulike drikkeløsninger til fjøset. I ammekufjøs er det gjerne kaldt, og det kreves løsninger som gjør at vannet ikke fryser. Dette er ikke nødvendig i tempererte fjøs. Uansett fjøstype, er det viktig at alle husdyr har god tilgang til vann.

Når det kommer til fôrkrybber, finnes det både vanlige og automatiserte løsninger. Vi i Sisu har fôrautomater til kalv – en løsning som er enkel, rimelig og som fungerer bra.

Her ser du hele vårt utvalg innen tilbehør.

Innredning til melkeku og ammeku:

Sisu Hest & Husdyr leverer innredning til både melkeku og ammeku. Det er enkelte forskjeller på innredning til de ulike kyrne:

  • Til melkebruk trengs det gjerne mindre kraftig innredning enn til ammekyr.
  • Ofte går man også litt ned på dimensjonen når man har melkekyr, sammenlignet med innredning til ammekyr.
  • I tillegg kreves det litt ulike løsninger til ulike kyr: til melkekyr har man ofte en melkegrav eller -robot, og tar i bruk andre deler av innredningen.

 

Spør oss gjerne dersom du har spørsmål om innredning til ulike typer fjøs.